ანა რატიანი


ანა რატიანი
არქიტექტორი, დიზაინერი

ანა რატიანმა დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 2019 წელს. ამჟამად გახლავთ ამავე ფაკულტეტის დოქტორანტი. ანას მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადადსხვა არქიტექტურულ კონკურსებში, სამეცნიერო კონფერენციებში. ანა გახლავთ ავტორი არქიტექტურული პუბლიკაციებისა. მისი პროექტით განხორციელებულია თბილისის რამდენიმე ელიტური ბინის დიზაინ პროექტი.