ქეთევან სოლომონიშვილი

დირექტორი, არქიტექტორი

თამაზ გოგოლაძე

მთავარი არქიტექტორი

მარიამ დუღაშვილი

არქიტექტორი, ექსპერტი

ანა რატიანი

არქიტექტორი, დიზაინერი

ნინო ბარბაქაძე

დიზაინერი, დეკორატორი

ალექსანდრე გოგოლაძე

მარკეტინგის დირექტორი