სახლის დაპროექტება


სახლის დაპროექტება

გთავაზობთ სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების არქიტექტურულ-საინჟინრო ნაწილის შესრულებას:

  • ინდივიდუალური სახლის დაპროექტება;
  • მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაპროექტება;
  • მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის დაპროექტება;
  • საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურულ-საინჟინრო პროექტი;
  • სამრეწველო შენობების არქიტექტურულ-საინჟინრო პროექტი;

პროექტირების სრული პაკეტი მოიცავს:

  • სტადია „ესკიზური პროექტი“ - ესკიზური პროექტის შეთანხმება;
  • სტადია „პროექტი“ - პროექტის შეთანხმება;
  • მშენებლობის ნებართვა.

ჩვენი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევასრულოთ ნებისმიერი სირთულის პროექტი მაღალი ხარისხით. 

შესრულებული პროექტების გალერეა.